monumentenzorg

Centraal in mijn aktiviteiten op het gebied van monumentenzorg staat de formele samenwerking tussen de TUE en de RDMZ als vervolg op de informele samenwerking met het PIE. Na mijn vertrek van de TUE verwaterde deze samenwerking echter en werd beëindigd.

CIERDMZlaag
Nozema
metalen ramen
bollenprojekt
Radio Kootwijk
Piushaven Tilburg
overige advisering
HBO+ restauratie
monumentencie's

Na beëindiging van het PIE ontstaat binnen de RDMZ een Coördinatiepunt Industrieel Erfgoed (CIE) dat bemand wordt door Nijhof, Weevers en Schulte (formele samenwerkingsovereenkomst tussen de TUE en de RDMZ). Op de website stond vermeld met welke taken we bedeeld waren. Daarnaast werd ik docent aan de Restauratie opleiding in Utrecht en nam zitting in monumentencommssies van Geldrop en Oosterhout.

In 2013 verschijnt van de hand van Karel Loeff een 'geschiedenisboek' over de avonturen van het industrieel erfgoed binnen de monumentenzorg.

Een mooie afronding van een periode waarna BOEi deze zorgtaak volledig overneemt.

Karel2013700x905shkl
monumentenzorgNozemametalen ramenbollenprojektRadio KootwijkPiushaven Tilburgoverige adviseringHBO+ restauratiemonumentencie's