Nozema

In 1995 kregen ze het voor elkaar in het Groene Hart een nieuwe woonwijk te ontwerpen: Zenderpark en als je nou dacht dat de naamgever daarvan herdacht zou blijven? Niets daar van, het gebouw moest weg! Midden in de zomer zag ik zelfs kans de CdK een brief te schrijven!

Noz1170x258shklnoz1345x198shklnoz2345x271shkl

Onder aanvoering van de Historische kring IJsselstein werd er een Mini Symposium georganiseerd om het gebouw te behouden. Uiteindelijk is dat gelukt, zij het dat de funktie van het gebouw niet erg gelukkig gekozen is. Een publieke funktie (gezondheidscentrum) zou het gebouw beter gepast hebben, maar dat kwam al ergens anders, zoals dat vaak gebeurt. [Murk Sr had als schilder ook trafohuisjes geschilderd!]

Het gebouw wordt helemaal gestript en opnieuw ingevuld met woningen. De gesloten zijgevels worden glazen puien.

Noz2170x111shklnoz3345x260shklnoz4345x262shkl
Noz3170x111shkl
Nozema