R&O

Na heftige bestuursperikelen in de periode "Deetman" was mijn taak bij de vakgroep volledig 'uitgekleed'. mooi dan kon ik eindelijk eens werk maken van mijn onderzoekstaak en besloot deze in relatie te bengen met de Industriƫle Archeologie: herbestemming gebouwen.

RO345x460shklRO1345x466shkl

Na de eerste interne aktiviteiten en publikaties moest er kond gedaan worden van onze ontwikkelde methodiek. Was men voordien nog vooral bezig met renovatie en hergebruik waarbij de funktie van het gebouw ongewijzigd bleef, nu ging het juist om een aanpak waarbij de funktie van gebouwen wijzigde. Enerzijds omdat de voor het gebouw gedachte funktie overbodig was geworden anderzijds omdat door stedebouwkundige ontwikkelingen het gebouw met die funktie op de 'verkeerde' plaats stond. In geval van dit gebouw was de herstrukturering van het post transport aanleiding voor leegstand. De post zou voortaan per vrachtauto vervoerd worden en niet meer per spoor, overlast van dit vervoer zou ook al voor protest zorgen vanuit de buurt.

RO2345x459shklRO3345x478shkl
R&O